Анджей Сапковський. Сезон бур (з циклу Відьмак)

“Відчуття страху ніколи не буває ірраціональне”, – утримався від спростування Ґеральт. – “За винятком психічних розладів. Це один з перших уроків, що давалися молодим відьмакам. Відчувати страх – добре. Якщо відчуваєш страх – значить, є чого боятися з більшої чутливості. Страх непотрібно переборювати. Достатньо не піддаватися йому. І від нього варта вчитися”.

Lęk nigdy nie bywa irracjonalny, powstrzymał się od sprostowania Geralt. Pomijając zaburzenia psychiczne. To jedna z pierwszych rzeczy, której uczyło się małych wiedźminów. Dobrze jest odczuwać strach. Odczuwasz strach, znaczy, jest się czego bać z więc czujny. Strachu nie trzeba pokonywać. Wystarczy mu nie ulegać. I warto uczyć się odeń.

Andrzej Sapkowski. Sezon Burz (Cykl wiedźmiński)

Залишити відповідь

Повернутись вверх