Carlos Castaneda. The Wheel of Time

A warrior does not die easily. To get him, Death must engage with warrior into fight. And warrior will surrender easily.
(Foreword to Chapter 19 of “Season of Storms” by Andrzej Sapkowski (The Witcher series))

Wojownik nie umiera lekko. Smierć, by go dopaść, musi stoczyć z nim walkę. A wojownik łatwo śmierci nie ulega.
Carlos Castaneda, The Wheel of Time
(Przedmowa do Rozdziału dziewiętnastego „Sezona Burz” Andrzeja Sapkowskiego (Cykl wiedzmiski))

Leave a Reply

Back to top