Карлос Кастанєда. Спільник

Чоловік знання мав спільника

Ідея, що чоловік знання мав спільника, була найважливішою з семи складових тем, бо була єдиною, вкрай необхідною для пояснення, чим був чоловік знання. У класифікаційній схемі пана Івана чоловік знання мав спільника, в той же час посередній чоловік не мав, і мати спільника і було тим, що його вирізняло зі звичайних чоловіків.
Пан Іван описав спільника, як енергію, здатну перенести чоловіка за межі його самого. Тобто, спільник був енергією, яка дозволяла особі виходити поза сферу звичайної реальності. Як наслідок, мати спільника мало на увазі мати енергію. А факт, що чоловік знання має спільника, сам по собі був доказом, що операційне завдання повчань виконане. Оскільки такою ціллю було показати, як стати чоловіком знання, і оскільки чоловік знання був тим, хто мав спільника, іншим способом описання операційного завдання повчань пана Івана було сказати, що вони також показали, як отримати спільника. Концепт «чоловік знання», як філософське обрамлення відуна, мало значення для усіх, хто хотів жити в рамках цього обрамлення тільки тією мірою, в якій він мав спільника.

У повчаннях пана Івана було два спільника. Перший містився в саджанці Дурману, відомого як дурман звичайний. Пан Іван називав того спільника однією з іспанських назв саджанця – єрба дель діабло (трава диявола). …
Другий спільник містився у грибі, який я визначив належним до роду Псилоцибе. …
Пан Іван називав цього спільника гуміто (димок), припускаючи, що спільник був подібним диму або димній суміші, яку він робив з грибом. На дим посилалися, наче він був справжнім вмістилищем, але пан Іван роз’яснив, що енергія зв’язана лише з одним видом Псилоцибе. Таким чином, необхідна була особлива обережність підчас збирання, щоб не переплутати його з будь-яким іншим з десятка видів того ж роду, який ріс в тій же області.
Спільник, як значущий концепт, включав наступні ідеї та їх відгалуження: (1) спільник був безформним; (2) спільник сприймався як якість; (3) спільник був приручуваний/приборкуваний; (4) у спільника було правило.

Спільник був безформним

Спільник вважався сутністю, що існує назовні і незалежно від особи. Але, замість бути окремою сутністю, спільник вважався безформним. Я встановив «безформність» як умову, протилежну «мати визначену форму», відмінність, зроблена з огляду на факт, що були інші енергії, схожі до спільника, які мали визначено сприйнятливу форму. Умова безформності спільника значила, що у нього не було відмінної, або розвіяно визначеної, або навіть впізнаваної форми. І така умова мала на увазі, що спільник не був видимим увесь час.

Спільник сприймався як якість

Продовженням безформності спільника стала інша умова, виражена в ідеї, що спільник сприймався лише як якість відчуттів. Потрібно сказати, що, оскільки спільник був безформним, його присутність зауважувалася лише його впливом на відуна. Пан Іван класифікував деякі з таких впливів, як такі, що мають антропоморфні якості. Він описав, що спільник має характер людської істоти, таким чином додатково розуміючи, що окремий відун був у положенні вибору найпридатнішого спільника, співставляючи власний характер з позірними антропоморфічними характеристиками спільника.
Два спільника, залучені у повчання, були представлені паном Іваном, як такі, що мають набір прямо протилежних якостей.

Cпільник був приручуваний/приборкуваний

Ідея, що спільник був приручуваний/приборкуваний, побічно включала, що в якості енергії вона мала потенціал бути використаною. Пан Іван пояснював це, як спільникову природжену здатність бути корисним. Після того, як відун приборкав спільника, він вважався командиром спільникової спеціалізованої енергії, яка означала, що він міг нею маніпулювати заради власної переваги. Здатність спільника бути приборкуваним протиставлялася нездатності інших енергій, схожих до спільника, тим, що вони не піддавалися на маніпулювання.
Маніпуляція спільником мала два аспекти: (1) спільник був носієм; (2) спільник був помічником.
Спільник був носієм в розумінні, що він слугував відуну транспортом в сферу незвичайної реальності. Наскільки це стосувалося моїх особистих знань, обоє спільників слугували в якості носіїв, хоча функція мала різні контексти для кожного з них.
Загальні небажані якості спільника, що містилися в Дурмані індіанському, особливо його якість непередбачуваності, перетворювали його у небезпечного, ненадійного носія. Ритуал був єдиним можливим захистом від його непослідовності, але того ніколи не бувало достатньо, щоб забезпечити стабільність спільника. Відун, який використовував цього спільника в якості носія, перед продовженням повинен був чекати на сприятливі знаки.
Спільник, що містився у Псилоцибе мексиканській, з іншої сторони, вважався статечним і передбачуваним носієм як наслідок усіх його цінних якостей. Як наслідок його передбачуваності, відуну, що використовував спільника, не потрібно було залучатися в будь-які підготовчі ритуали.
Інший аспект маніпульовності спільника виражався в ідеї, що спільник був помічником. Бути помічником значило, що спільник, послугувавши відуну в якості носія, знову ставав придатним в якості допомоги або провідника для допомоги йому в досягненні довільної цілі в голові при поході в сферу незвичайної реальності.
У своїй здатності в якості помічників, два спільника мали різні, унікальні властивості. Складність та застосовність цих властивостей збільшувалася з просуванням по шляху пізнання. Але, у загальних термінах, спільник, що містився у Дурмані індіанському, вважався надзвичайним помічником, і ця здатність вважалася наслідком його уміння давати надмірну енергію. Проте, спільник, що містився у Псилоцибе мексиканській, вважався навіть більш надзвичайним помічником. Пан Іван вважав, що він був незрівнянний у функції буття помічником, до якого він ставився, як до розширення його загальних цінних якостей.

У спільника було правило

Єдина серед складових концепту «спільник», ідея, що спільник мав правило, була вкрай необхідна для пояснення, чим був спільник. …
Правило, яке пан Іван також називав законом, було твердим організуючим концептом, який регламентував усі дії, які потрібно виконати, і поведінку, якої потрібно було дотримуватися впродовж процесу поводження зі спільником. Правило передавалося вербально від вчителя до учня, в ідеалі – без змін, через постійне спілкування між ними. Таким чином, правило було більше, ніж сукупністю положень. Це була, радше, послідовність схем діяльності, що керувала курсом, якого потрібно було дотримуватися у процесі орудування спільником.
Безсумнівно, багато елементів підпали б під визначення пана Івана щодо спільника як «енергії, здатної переносити чоловіка за межі себе». Будь-хто, хто приймає те визначення, міг би обґрунтовано уявити собі, що усе, що має таку здатність, могло б бути спільником. І, логічно, навіть тілесні умови, створені голодом, виснаженням, хворобою, та інші, такі ж, могли слугувати спільниками, бо могли б володіти здатністю переносити чоловіка за сферу звичайної реальності. Але ідея, що спільник мав правило, усувала усі ці можливоті. Спільник був енергією, яка мала правило. Усі інші можливоті не могли розглядатися як спільники, бо у них не було правила.

Leave a Reply

Back to top